Offertförfrågan

Stopp i avloppet eller läckage? Vi har jourverksamhet dygnet runt, såväl vardagar som helger. Ring 076-652 85 07 så löser vi problemet.

Eld och Ventilation i Sverige AB

Vi brinner för din trygghet, hälsa och bekvämlighet.

OVK

OVK - obligatorisk ventilationskontroll

När det är dags för OVK besiktning för fastigheten, så är du mer än välkommen att kontakta oss med en anbudsförfrågan. Vi har alla tillämpliga certifikat som skall finnas hos en seriös entreprenör. Vårt fokus ligger på kvalitet, kompetens och professionalism. Vår främsta prioritet, är att våra kunder ska vara nöjda med tjänsten när vi lämnar uppdraget. OVK-besiktning måste utföras på uppdrag av varje fastighetsägare, Fastighetsägaren är ansvarig för att se till att fel eller brister som upptäcks vid en obligatorisk ventilationskontroll åtgärdas omgående.

Ägaren är också ansvarig mellan besiktningstillfällena för att se till att funktionen och egenskaperna i ventilationssystemet uppfyller de angivna funktionskraven..

Kommunens byggnadsnämnd övervakar att fastighetsägaren uppfyller sina skyldigheter i förhållande till OVK.

Ventilation på tak

Vad är OVK?

Obligatorisk Ventilationskontroll är en besiktning som utförs för att säkerställa ventilationssystemets funktionalitet i en byggnad.

Kontrollen utförs för att säkerställa ett gott inomhusklimat, både för att människa och byggnad ska må bra och även för att byggnaden inte ska bli skadad av för hög luftfuktighet, vilket kan ge upphov till mögel och andra liknande problem.
OVK är reglerat i lag genom Plan- och byggförordningen samt Plan- och bygglagen.
För mer information och om vilka tidsintervaller som gäller för er fastighet, gå in på Boverkets hemsida.

Välkommen att höra av er för en kostnadsfri offert.