Offertförfrågan

Stopp i avloppet eller läckage? Vi har jourverksamhet dygnet runt, såväl vardagar som helger. Ring 076-652 85 07 så löser vi problemet.

Eld och Ventilation i Sverige AB

Vi brinner för din trygghet, hälsa och bekvämlighet.

Vanliga frågor (FAQ)

Hur åtgärdar man en otät skorsten?

Vi använder oss i första hand av schädlermetoden, det innebär att vi glidgjuter den otäta rökkanalen med ett fiberarmerat och keramiskt bruk, detta medför att du i princip bibehåller den ursprungliga kanalarean. Alternativt så använder vi typgodkänd syrafast slang.

Varför skall jag sota?

Regelbunden sotning minskar risken för brand i exempelvis imkanalen(spisfläkt), vilket idag är den vanligaste brandorsaken i svenska hem. Sotningen är en billig försäkring för dig för att förhindra brandspridning, upptäcker man fel och brister på ett tidigt stadium är det både billigare och lättare att åtgärda problemen. Sotning har både en ekonomisk och miljöfördel, en ren panna avger tex ut mindre miljöpåverkande utsläpp och använder betydligt mindre bränsle.

Räddningsnämnden i din kommun ansvarar för att sotningen utförs.

Av vilken anledning behöver jag göra rent imkanal och spisfläkt?

30-38% av alla husbränder startar på spisen, detta pga. att stekflott samlas i imkanalen. Får du då fyr på en panna eller torrkokar, så kan detta leda till att det tar eld i imkanalen. Om olyckan är framme, så kan försäkringsbolagen sänka ersättningen för uppkommen skada.

Hur ofta behöver jag rengöra spisfläkt, imkanal och frånluft?

Det finns ingen lag på hur ofta detta skall göras, men rekommendationen är att det görs vartannat till var tredje år.

Av vilken anledning rensar man ventilationen i hemmet?

En undermålig ventilation kan medföra allvarliga hälsoproblem såsom allergier, astma, mögelproblem. Kontaminerade ventilationskanaler och fläktar leder till en försämrad inomhusmiljö och högre driftskostnader. Din fastighet kan också drabbas av fuktskador i badrum och tvättstuga pga undermålig luftväxling. Se vår video av hur det vanligtvis ser ut i era frånluftskanaler här.

Hur vet jag om jag behöver renovera min skorsten?

Det är en svår fråga för dig som fastighetsägare, det bästa alternativet är att du utför sotning eller statuskontroll regelbundet av dina rökkanaler. Sotarna är kunniga på att kunna fastställa brister i din skorsten. Vart 6e år skall den kommunala sotaren komma till er för att utföra en såkallad brandskyddskontroll.

Skorstenen är hjärtat i ditt hus och ska vara fullgod i sin funktionallitet för att kunna evakuera rökgaser från eldstäder samt luft från ventilationen. Det är också viktigt att skorstenen är i såpass gott skick att den klarar av de påfrestningar som den ständigt utsätts för, som tex regn, snö kyla m.m. Skorstenen skall vara i en sådan kondition att den skall kunna uthärda en skorstensbrand från eldstaden, men även från imkanalen som idag ofta är sammankopplad med våra spisfläktar.

Hur upptäcker ni brister i mina im/rökkanaler?

Det enda riktigt säkra sättet för att avgöra om en kanal håller tätt, är genom att provtrycka den, då hittar man de sprickor som uppkommit genom yttre slitage och användning. Det vanligaste misstaget är man faller in i en falsk trygghet då man själv inte kan se sättningssprickor etc på/i din skorsten, sotarna hittar alldeles för ofta eldstäder och rökkanaler som inte uppfyller befintliga kraven för eldning.