Offertförfrågan

Stopp i avloppet eller läckage? Vi har jourverksamhet dygnet runt, såväl vardagar som helger. Ring 076-652 85 07 så löser vi problemet.

Eld och Ventilation i Sverige AB

Vi brinner för din trygghet, hälsa och bekvämlighet.

Statuskontroll av skorsten

Vi utför så kallad röktrycksprovning av rökkanaler.

Att kontrollera sin/sina eldstäder är en viktig del av säkerheten. Det är vanligt förekommande att skorstenar/rökkanaler inte uppfyller de krav och regler som idag ställs på dem.

Vi använder oss av den traditionella metoden med rökpatroner, det innebär att vi lägger in en rökpatron i er eldstadoch täpper igen skorstenen upptill, kommer det då ut rök i anslutande kanal eller genom ytterfogar, då kan vi direkt avgöra om din skorsten är otät och behöver tillsyn.

Vi anser att det är den idag absolut säkraste metoden för att kunna avgöra tätheten på din skorsten.

Risken med läckage i fogarna mellan kanalerna, är att det medför ökad risk för skorstensbrand och i värsta fall en fullständig brand i din fastighet.

För prisuppgifter så är ni mer än välkomna att kontakta oss.

Vi utför murning av såväl stödmurar, skorstenar samt öppna spisar. Det du vill ha, utför vi åt dig. Våra medarbetare har mångårig erfarenhet av fasadmurning och putsning. Vi kan alla typer av fasad såsom slätputs, spritputs, mineralputs mm.

Inget jobb är för stort eller smått.